Rezervujte si ubytovanie na výnimočnom mieste

Rezervácia ubytovania je možná prostredníctvom rezervačného formulára alebo e-mailom. Najneskôr do dvoch pracovných dní Vám potvrdíme dostupnosť vybraného termínu a zašleme cenovú ponuku.

Rezervácia

Zadajte vek všetkých osôb *

Apartmán *

Termín *

Žiadosť o rezerváciu nám zašlite cez formulár vyššie alebo emailom na info@challetjasna.sk.


Dôležité informácie

NEPREHLIADNITE!

Rezervácia cez Challet Jasná je platná po splnení 3 nasledovných podmienok:

 • 1
  Potvrdenie rezervácie
  Obdržali ste email o potvrdení dostupnosti vybraného termínu a detaily platby Vašej rezervácie.
 • 2
  Údaje ubytovaných osôb
  Zaslali ste povinné údaje pre check in na email info@challetjasna.sk o všetkých ubytovaných osobách (meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo OP alebo pasu, adresa).
 • 3
  Platba
  Uhradili ste plnú cenu ubytovania a kauciu. Po pripísaní úhrady na účet Vám do 48 hodín zašleme záväzné potvrdenie o zaplatení a informácie k pobytu.

Inštrukcie k príchodu a odchodu

Adresa pre Check in a check out: Hotel Pošta - Jasná Centrum, Demänovská dolina 72

Čas Vášho príchodu je potrebné nahlásiť najneskôr deň vopred emailom na adresu: info@challetjasna.sk a neskorý príchod po 21 hod. prosím nahláste min. 12 hodín vopred na tel. č.: + 421 44 290 13 63 – recepcia hotel Pošta.

CHECK IN

od 14.00 h

CHECK OUT

do 10.00 h

Pri check out prosím nezabudnite odovzdať vstupné karty a uhradiť objednané hotelové služby priamo na mieste recepcie hotel Pošta.

Late check-out je spoplatnený a možný len po schválení Challet Jasná s.r.o.
Late check-out do 12 hod. v cene 50,- EUR/apartmán
Late check-out do 16 hod. v cene 100,- EUR/apartmán

Nedovolený late check-out sa považuje za porušenie všeobecných obchodných podmienok a podlieha sankcii 100,- EUR.

Povinnosti ubytovaného klienta

Riadne užívať priestory na ubytovanie, dodržiavať poriadok a čistotu vo všetkých priestoroch. Správať sa tak, aby nedošlo k poškodeniu vybavenia a zariadenia challetu. Neprekročiť maximálnu kapacitu ubytovania, tj. 6 osôb/apartmán. Bezodkladne oznámiť spôsobenú škodu v priestoroch objektu. Riadne zabezpečiť objekt pri odchode z objektu (uzamknúť vchodové dvere). Nerušiť ostatných obyvateľov susediacich objektov nadmerným hlukom. Klientovi nie je dovolené vykonávať zmeny v priestoroch určených na ubytovanie (sťahovanie nábytku, premiestňovať vybavenie a podobne). Neodnášať vybavenie a zariadenie z priestorov určených na ubytovanie. Je zakázané prenechať ubytovanie inej osobe, nosiť strelné zbrane, výbušniny a strelivo a prechovávať ich v objekte. Nie je dovolené fajčiť vo vnútorných priestoroch. Vstup a prechovávanie zvierat v Challete nie je povolené. Objekt je monitorovaný externými kamerami.

Prosíme dôkladne sa oboznámte aj s ďalšími Všeobecnými obchodným podmienkami.

Raňajky

Nie sú v cene ubytovania.